Examenul de licență din sesiunea Septembrie 2020 se va desfășura astfel:

Proba 1 – Evaluarea  cunoștințelor  teoretice și de specialitate se va susține online în data 21.09.2020, orele 1000-1200 

Proba 2 – Susținerea lucrării de licență : 23.09.2020

 

Pentru sprijin, găsiți atașat Ghidul de susținere online a lucrării de licență utilizând aplicația Google Meet.

Dacă întâmpinați greutăți în conectare, contactați secretariatul facultății la numerele de telefon 0251/423395 și 0251/598265.