Studenții masteranzi de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, care nu au promovat ori nu au susținut examenele la programele de studii de master vor încărca în platforma de e-learning Blackboard, referatele întocmite la tematica planificată până la data de 02.09.2020.

Studenții care nu încarcă referatele până la data precizată, pot face acest lucru și în sesiunea de reexaminări, până la data de 09.09.2020 dar, de data aceasta, trebuie să depună la secretariatul facultății o cerere și să facă dovada plății taxei de reexaminare în sumă de 170 de lei/examen.