Înscrierea absolvenților la examenul de licență/disertație organizat în sesiunea Septembrie 2020 va avea loc în perioada 07.09-11.09.2020 între orele 1000-1500.

După data de 11.09.2020 nu se mai primesc dosare de înscriere.

Înscrierea la examenul de licență/disertație se poate face în două modalităţi, la libera alegere a fiecărui absolvent, respectiv on-line sau personal la sediul facultății.

Pentru absolvenții care optează să facă înscrierea on-line, formularele de înscriere completate și documentele cuprinse în Anexa nr. 1 vor fi încărcate în platforma de e-learning Blackboard.

Pentru absolvenții care optează să facă înscrierea, personal la sediul facultății, formularele de înscriere completate și documentele cuprinse în Anexa nr. 2 vor fi depuse la secretariat în momentul înscrierii.

Absolvenții care se vor prezenta personal la sediul facultății pentru înscriere vor purta obligatoriu măști de protecție.

Tabelele cu absolvenții înscriși la examenul de licență/disertație vor fi afișate pe platforma de e-learning Blackboard și la avizier cu cel puțin 3 zile înainte de data planificată.

Planificarea intervalului orar în care se poate accesa platforma de e-learning Blackboard pentru susținerea examenului de licență va fi afișată pe site-ul facultății cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru Proba nr. 1 – cunoștințe fundamentale și de specialitate.

Planificarea intervalului orar în care se va desfășura Proba nr. 2 – prezentarea și susținerea lucrării de licență, precum și a lucrării de disertație, se va afișa pe site-ul și la avizierul facultății cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită