Înscrierea absolvenților la examenul de licență/disertație organizat în sesiunea IULIE 2024 va avea loc în perioada 17.06-21.06.2024 între orele 8:00 – 14:00.

Un dosar plic de carton va conține documentele:

 • cartea de identitate. - copie xerox;
 • certificat nastere -copie xerox;
 • certificat căsătorie- copie xerox (doar pentru persoanele care în urma căsătoriei au dobândit numele soțului sau al soţiei);
 • 3 fotografii ¾;
 • un exemplar al lucrării de licență/disertație legat și copertat și un CD cu lucrarea in format electronic;
 • referatul de la cadrul didactic coordonator al lucrării;
 • Declarație privind originalitatea conţinutului lucrării de licență/disertație (poate fi decarcată de aici);
 • Fișa de înscriere ( poate fi descarcată de aici );
 • Nota de lichidare ( poate fi descarcată de aici );
 • Fișa de urmarire a inserției profesionale ( poate fi descarcată de aici );
 • Fișa de consiliere și orientare în carieră ( poate fi descarcată de aici )