Înscrierea absolvenților la examenul de licență/disertație organizat în sesiunea IULIE 2023 va avea loc în perioada 20.06-23.06.2023 între orele 8:30 – 15:30.

Un dosar plic de carton va conține documentele:

  • cartea de identitate. - copie xerox;
  • certificat nastere -copie xerox;
  • certificat căsătorie- copie xerox (doar pentru persoanele care în urma căsătoriei au dobândit numele soțului sau al soţiei);
  • 3 fotografii ¾;
  • un exemplar al lucrării de licență/disertație legat și copertat și un CD cu lucrarea in format electronic;
  • referatul de la cadrul didactic coordonator al lucrării;
  • declarație privind originalitatea conţinutului lucrării de licență/disertație