Sesiunea de examene de vară (semestrul II al anului universitar 2022-2023), va avea loc in perioada 05.06.2023 - 30.06.2023, iar planificarea examenelor pe date și pe intervale orare o regasiti mai jos pe programe de studii și forme de invatamant, dupa cum urmeaza:
Programul de studii: Management, IF;
Programul de studii: Contabilitate și informatică de gestiune, IF.