Colocviul privind practica de specialitate va avea loc in data de 30.05.2023 conform planificării:

- An II CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE IF- ora 12:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

- An II MANAGEMENT IF - ora 12:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

- An IV DREPT IF - ora 14:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

- An II ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IF- ora 14:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

-  An III ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IF- ora 14:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

- An III ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IFR - ora 16:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

-  An IV DREPT IFR - ora 16:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

-  An IV DREPT ID - ora 16:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

- An I ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT IN CONTEXT EUROPEAN - ora 16:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4.

   Toți studenții si masteranzii se vor prezenta la Colocviu cu următoarele documente:

- Caiet de practică - completat, semnat și ștampilat;

- Atestatul de practică;

- Convenția de practică - unde este cazul