Studenții tuturor programelor de studii de licență de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova vor susține în Semestrul II al Anului universitar 2022-2023 evaluări pe parcurs:

- 29.03.2023 - 7.04.2023 - Evaluare pe parcurs 1;

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept IFR

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept ID

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Administrație publică IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Administrație publică IFR

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Management IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Contab si informatica de gestiune IF