Tipărire

Metodologie proprie de organizare a admiterii la programele de studii universitare de master pentru anul universitar 2022-2023

Metodologie proprie de organizare a admiterii la programele de studii universitare de licență pentru anul universitar 2022-2023

Regulament propriu de organizare a admiterii la programele de studii universitare de master pentru anul universitar 2022-2023

Regulament propriu de organizare a admiterii la programele de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2022-2023