Toţi studenţii de la programele de studii:

- Drept, anul IV (IF, IFR și ID),

- Administrație Publică, anul II (IF),

- Administrație Publică, anul III (IF) și

- Master A.M.P.C.E. anul I,

în anul universitar 2020-2021, semestrul II, au prevăzută  în Planul de învățământ disciplina Practica de specialitate.

Listă cu centrele de practică

Atestatul de practică 

Fisa disciplinei Drept, an IV

Fisa disciplinei Administrație publică, an II

Fisa disciplinei Administrație publică, an III

Fisa disciplinei Administrație publică și management in context european, an I